förmånsskatt som är tänkt att träda i kraft den 1 juli

Förmånskatten för tjänstebilar höjs 1 juli, så påverkar det dig med elbil

Ägare till rena elbilar blev de stora vinnarna när regeringens nya förslag om klimatbonus trädde i kraft 1 april 2021. Men hur påverkas förarna till elbilar av den förmånsskatt som är tänkt att träda i kraft den 1 juli egentligen?

förmånsskatt som är tänkt att träda i kraft den 1 juli

Trenden av att ha laddningsbara bilar fortsätter att öka på marknaden och under mars 2021 utgjorde de hela 37% av nybilsregistreringen jämfört med 27% under mars föregående år. Totalt kunde man även se att de nyregistrerade laddningsbara bilarna stod för 35,6 procent under årets tre första månader.

Men trots det positiva beskedet om en ökad klimatbonus så ligger en eventuell ökad förmånsskatt runt hörnet. Den 1 juli 2021 är tanken att förmånsvärdet för de med tjänstebilar ska höjas, vilket kommer slå extra hårt mot de som väljer en elbil. Förslaget går helt emot regeringens arbete med att ställa om till fosilfritt och därför har nu Skatteverket kommer med ett nytt förslag. Skatteverket menar att eftersom det förmånsvärde som finns idag är satt utifrån värdet av en bil utan eldrift behövs en uppdaterad jämförelsemodell.

Skatteverket föreslår därför att elbilar bör hanteras för sig och inte jämföras med bilar utan eldrift. Förslaget innehåller en egen rabatt på det faktiska priset av elbilen vilket skulle innebära att en elbil skulle kunna få ett sänkt förmånsvärde med upp till 350 000 (dock högst 50% av ursprungspriset).

Förslaget har nu lämnats till Finansdepartementet och innehåller fler punkter som Skatteverket vill lyfta för att bidra till att anställda med elbil ska ha lika villkor som de med andra biltyper.

Förslaget innehåller bland annat att:
- Skatteverket vill se en skattefri milersättning för tjänsteresor för anställda som har laddat sin elbil på arbetsplatsen.

- Skatteverket vill även att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefri milersättning för tjänsteresor till anställda trots att de laddat sin privata bil eller sin förmånsbil på arbetsplatsen