Småföretagare - Prenumerera på en förmånsbil eller köra privat - Vad är bäst?

Prenumerera på Ford Mustang Mach-E som förmånsbil eller privat

Är du småföretagare och är intresserad av en elbilsprenumeration? Funderar du på om det är bäst att ta prenumerationen på företaget eller privat? Här har du all information du behöver!

Småföretagare - Prenumerera på en förmånsbil eller köra privat - Vad är bäst?

Prenumeration via företaget

Hur fungerar det med momsen?
Halva momsen kan dras av för en förmånsbil på en prenumeration så du får 12,5 % rabatt jämfört med om du skulle prenumerera privat. En prenumeration på t.ex. en Ford Mustang Mach-E kostar via imove.se 11.990 kr (inkl. full moms) / månad för en privatperson och 10.791 kr / månad (inkl. 50% moms) för ett företag.

Vad innebär förmånsbeskattning?
Då kostnaden för en bilprenumeration betalas av ditt företag men du även använder bilen privat kommer du behöva skatta privat för denna förmån. Detta kallas för förmånsbeskattning.

Förmånsvärde på imoves elbilar
För att ta reda på hur mycket mer du behöver skatta för förmånen att få sin prenumeration betald av företaget behöver man kika på förmånsvärdet på bilen. Förmånsvärden på alla imoves-bilar går att se HÄR. imoves Ford Mustang Mach-E har som exempel 5.607 kr / månad i förmånsvärde.

Bruttolön + förmånsvärde = Ny skattebas
Förmånsvärdet på bilen läggs sedan på din bruttolön och du behöver då betala högre inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Har du en inkomstbeskattning på 30% och arbetsgivaravgifter på 31,42% kommer du behöva betala 1.682 kr i ökad inkomstskatt (5.607 kr * 30%) och 1.762 kr i ökad arbetsgivaravgift (5.607 * 31,42%). Den totala extra skattekostnaden för dig blir alltså 3.444 kr per månad.

Vad blir då den totala kostnaden för dig som småföretagare för din förmånsbil?
Prenumererar du på en Ford Mustang Mach-E elbil via imove som förmånsbil så blir den totala kostnaden för dig: 9.592 kr (pris ex. moms) + 1.199 kr (50% moms) + 1.682 kr (ökad inkomstbeskattning) + 1.762 kr (ökade arbetsgivaravgifter) = 14.235 kr / månad

Prenumeration privat

Privat kostnad för bilen
En Ford Mustang Mach-E kostar 11.990 kr / månad inkl. moms.

Kostnaden för en privat imove-prenumeration
Antag att du fortsättningsvis har 30% i inkomstbeskattning och arbetsgivaravgifter på 31,42 % i arbetsgivaravgifter. Företaget behöver betala 17.129 kr / månad i bruttolön + 5.382 kr / månad i arbetsgivaravgifter = 22.510 kr / månad för att kunna betala ut en nettolön på 11.990 kr som sedan kan användas för att prenumerera på Ford Mustang Mach-E privat.

Jämförelse - prenumeration på företaget eller privat?
Totala kostnaden för dig som småföretagare om du tar imove-prenumerationen:
- Privat = 22.510 kr/månad.
- På företaget = 14.235 kr/månad.

Besparingen att ta prenumerationen på företaget blir alltså 8.275 kr / månad.

Notering: Förmånsgrundande pris - Elbilar vs. bensinbilar
I skatteverkets beräkning av förmånsvärdet på bilen så tas det så kallade “förmånsgrundande priset” på bilen in i beräkningen, det är enkelt uttryckt priset på bilen. Eftersom regeringen vill uppmuntra adoptionen av elbilar i samhället så har alla elbilar ett betydligt lägre förmånsgrundande pris än fossildrivna bilar vilket för förmånsvärdet för elbilar generellt sätt bli bättre. En Ford Mustang Mach-E har t.ex. ett förmånsgrundande pris på bara 370.200 kr trots att bilen kostar 634.800 kr att köpa.

Klicka HÄR för att se alla elbilar tillgängliga för prenumeration!