Målet: Endast elbilar i Stockholm 2030

Målet: Endast elbilar i Stockholm 2030

I början på juni publicerades en debattartikel i SVD skriven av det grönblåa styret i Stockholm om målet att göra Stockholm utsläppsfritt 2030. Målet är en del av att samtliga klimatutsläpp ska vara borta 2040. Något som världens länder har enats om i Parisavtalet för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader.

Målet: Endast elbilar i Stockholm 2030

För att nå detta behöver klimatutsläppen minska betydligt snabbare än vad de gör idag. Därför vill det grönblåa styret att samtliga resor och transporter inom Stockholm ska gå på el år 2030. Att köra en elbil kommer att premieras och laddhybrider kan vara inkluderade om de kopplar bort fossildriften med geofencing.

För att lyckas bli helt utsläppsfria till 2030 menar debattörerna att det är det är flera mål som behöver nås. Bland annat behöver 50% av stadens alla garageplatser ha laddningsmöjligheter inom tre år. Redan nu har man även startat upp arbetet med att all gatuparkering ska ha laddutrustning för att vara helt redo 2030. Under våren inleddes även en elektrifieringspakt med näringslivet där bland annat Ellevio och Scania var först ut. Samarbetet med näringslivet syftar till att bygga ut och säkerställa en fungerande laddstruktur i Stockholm.

Vi ska säkerställa att stockholmarna, oavsett var i staden de bor, ska känna sig trygga med att gå över till elfordon. Citat från debattartikeln.

Eldriften av fordonen förväntas också att minska trängsel i staden eftersom företagsbilar och lastbilar kommer ha möjlighet att sköta sina leveranser på nätterna, något som kommer gynna framkomligheten i staden under dagen för privatpersoner som kör elbilar eller tar sig fram genom kollektivtrafik.

Debattörerna menar även att det bör finnas ett tydligt incitament för att göra ett byte till elbil så snart som möjligt. Bland annat vill man påverka regeringen och riksdagen att modernisera trängselskatten och parkeringsavgifterna, så att det verkligen lönar sig att ha en elbil.

Om Stockholm lyckas med målet kommer det även innebära stora hälsofördelar och bidra till en mer hälsosam stad. Exempelvis kommer det vara mer behagligt att vara utomhus i en stadsmiljö utan buller och luftföroreningar eftersom elbilen är tystare och renare. Det kommer även ge märkbara fördelar enligt en nyligen presenterad rapport från Studieförbundet Näringsliv & Samhälle (SNS) som visade på att införandet av trängselskatterna har bidragit till minskade luftföroreningar i staden, vilket har bidragit till att avsevärt färre barn har behövt söka akut vård för astma.

Vill du vara med och bidra till ett renare Stockholm redan nu? Prenumerera på en elbil med oss! Läs mer här: imove.se

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/blagrona-utslappsfri-trafik-malet-till-2030/i/senaste/om/debatt