Småföretagare - Prenumerera på en förmånsbil eller köra privat - Vad är bäst?

Prenumerera på MG ZS EV som förmånsbil eller privat

Är du småföretagare och är intresserad av en elbilsprenumeration? Funderar du på om det är bäst att ta prenumerationen på företaget eller privat? Här har du all information du behöver!

Småföretagare - Prenumerera på en förmånsbil eller köra privat - Vad är bäst?

Prenumeration via företaget

Hur fungerar det med momsen?
Halva momsen kan dras av för en förmånsbil på en prenumeration så du får 12,5 % rabatt jämfört med om du skulle prenumerera privat. En prenumeration på t.ex. en MG ZS EV kostar via imove.se 6.750 kr (inkl. full moms) / månad för en privatperson och 6.075 kr / månad (inkl. 50% moms) för ett företag.

Vad innebär förmånsbeskattning?
Då kostnaden för en bilprenumeration betalas av ditt företag men du även använder bilen privat kommer du behöva skatta privat för denna förmån. Detta kallas för förmånsbeskattning.

Förmånsvärde på imoves elbilar
För att ta reda på hur mycket mer du behöver skatta för förmånen att få sin prenumeration betald av företaget behöver man kika på förmånsvärdet på bilen. Förmånsvärden på alla imoves-bilar går att se HÄR. imoves MG ZS EV har som exempel 3.476 kr / månad i förmånsvärde.

Bruttolön + förmånsvärde = Ny skattebas
Förmånsvärdet på bilen läggs sedan på din bruttolön och du behöver då betala högre inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Har du en inkomstbeskattning på 30% och arbetsgivaravgifter på 31,42% kommer du behöva betala 1.043 kr i ökad inkomstskatt (3.476 kr * 30%) och 1092 kr i ökad arbetsgivaravgift (3.476 * 31,42%). Den totala extra skattekostnaden för dig blir alltså 2.135 kr per månad.

Vad blir då den totala kostnaden för dig som småföretagare för din förmånsbil?
Prenumererar du på en MG ZS EV elbil via imove som förmånsbil så blir den totala kostnaden för dig: 5.400 kr (pris ex. moms) + 675 kr (50% moms) + 1043 kr (ökad inkomstbeskattning) + 1092 kr (ökade arbetsgivaravgifter) = 8.210 kr / månad

Prenumeration privat

Privat kostnad för bilen
En MG ZS EV kostar 6.750 kr / månad inkl. moms.

Kostnaden för en privat imove-prenumeration
Antag att du fortsättningsvis har 30% i inkomstbeskattning och arbetsgivaravgifter på 31,42 % i arbetsgivaravgifter. Företaget behöver betala 9.643 kr / månad i bruttolön + 3.030 kr / månad i arbetsgivaravgifter = 12.673 kr / månad för att kunna betala ut en nettolön på 6.750 kr som sedan kan användas för att prenumerera på MG ZS EV privat.

Jämförelse - prenumeration på företaget eller privat?
Totala kostnaden för dig som småföretagare om du tar imove-prenumerationen:
- Privat = 12.673 kr/månad.
- På företaget = 8.210 kr/månad.

Besparingen att ta prenumerationen på företaget blir alltså 4.463 kr / månad.

Notering: Förmånsgrundande pris - Elbilar vs. bensinbilar
I skatteverkets beräkning av förmånsvärdet på bilen så tas det så kallade “förmånsgrundande priset” på bilen in i beräkningen, det är enkelt uttryckt priset på bilen. Eftersom regeringen vill uppmuntra adoptionen av elbilar i samhället så har alla elbilar ett betydligt lägre förmånsgrundande pris än fossildrivna bilar vilket för förmånsvärdet för elbilar generellt sätt bli bättre. En MG ZS EV har t.ex. ett förmånsgrundande pris på bara 184.500 kr trots att bilen kostar 367.400 kr att köpa.


Klicka HÄR för att se alla elbilar tillgängliga för prenumeration!