Klimatbonusen för bilar som har nollutsläpp

Ny bonus från regeringen - fördelaktigt för rena elbilar

Under hösten 2020 presenterade regeringen ett förslag om att höja klimatbonusen för bilar som har ett nollutsläpp. Förslaget innebar därmed att de existerande 60 000 kronorna skulle höjas till 70 000 kr. Den 1 april började de nya reglerna för bonus-malus och gynnar i stort sett endast rena elbilar.

Klimatbonusen för bilar som har nollutsläpp

Förslaget som presenterades av regeringen under hösten 2020 går under klimatsatsningar inför regeringsbudgeten 2021 och började gälla den 1 april 2021. Förslaget innebar därmed att bilar som har en förbränningsmotor kan få en rejält ökad skatt, men att de bilar som bidrar till nollutsläpp får en ökad bonus på upp till 10 000 kr. De nya reglerna är tänkt att öka incitamentet att köra elbilar.

Även laddhybrider påverkas av de nya reglerna då gränsen sänks tillbaka till 60 gram istället för de 70 gram som kravet tidigare höjdes till. Detta gör att många laddhybrider nu blir utan bonus och att de rena elbilarna är de stora vinnarna av de nya reglerna.

De nya reglerna som började gälla den 1 april gäller endast de bilar som körs i trafiken för första gången efter den 1 april 2021 och som även har tillverkats år 2021. De bilar som redan är i trafik sedan innan påverkas inte av förändringarna

De nya reglerna i korthet:
- Fordonsskatten för bensin- och dieseldrivna fordon höjs.
- Klimatbonusen för rena elbilar som har noll utsläpp koldioxid, höjs med 10 000 kr, vilket innebär att 60 000 kronor blir 70 000 kronor.
- Bonusbeloppet sänks för de fordon med utsläpp över noll gram koldioxid och kommer därmed maximalt att kunna uppgå till 45 000 kr.
- Även utsläppsgränsen sänks för utbetalning av bonus och gränsen är nu 60 gram koldioxid per kilometer istället för 70 gram.


Vad är Bonus-malus?

Bonus Malus kommer från latin och översätts till god respektive ond. Bonus malus i detta fall betyder därmed att bilar som bidrar till mindre utsläpp får en bonus, samtidigt som de bilar som släpper ut mer utsläpp för en höjd fordonskatt = malus

Sverige har som mål att minska utsläppen med 70% innan 2030 och Bonus-malus-systemet är en viktig faktor till att kunna uppnå detta eftersom transporter inom Sverige står för ungefär 1/3 av hela landets utsläpp.