Tesla Model 3 LR - Förmånsbil

Prenumerera på Tesla Model 3 LR som förmånsbil eller privat

0

18.11.21

Prenumeration via företaget

Hur fungerar det med momsen?
Halva momsen kan dras av för en förmånsbil på en prenumeration så du får 12,5 % rabatt jämfört med om du skulle prenumerera privat. En prenumeration på t.ex. en Tesla Model 3 LR kostar via imove.se 12.990 kr (inkl. full moms) / månad för en privatperson och 11.691 kr / månad (inkl. 50% moms) för ett företag.

Vad innebär förmånsbeskattning?
Då kostnaden för en bilprenumeration betalas av ditt företag men du även använder bilen privat kommer du behöva skatta privat för denna förmån. Detta kallas för förmånsbeskattning.

Förmånsvärde på imoves elbilar
För att ta reda på hur mycket mer du behöver skatta för förmånen att få sin prenumeration betald av företaget behöver man kika på förmånsvärdet på bilen. Förmånsvärden på alla imoves-bilar går att se HÄR. imoves Tesla Model 3 LR har som exempel 5.699 kr / månad i förmånsvärde.

Bruttolön + förmånsvärde = Ny skattebas
Förmånsvärdet på bilen läggs sedan på din bruttolön och du behöver då betala högre inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Har du en inkomstbeskattning på 30% och arbetsgivaravgifter på 31,42% kommer du behöva betala 1.710 kr i ökad inkomstskatt (5.699 kr * 30%) och 1.790 kr i ökad arbetsgivaravgift (5.699 * 31,42%). Den totala extra skattekostnaden för dig blir alltså 3.500 kr per månad.

Vad blir då den totala kostnaden för dig som småföretagare för din förmånsbil?
Prenumererar du på en Tesla Model 3 LR elbil via imove som förmånsbil så blir den totala kostnaden för dig: 10.392 kr (pris ex. moms) + 1.299 kr (50% moms) + 1.710 kr (ökad inkomstbeskattning) + 1.790 kr (ökade arbetsgivaravgifter) = 15.191 kr / månad

Prenumeration privat

Privat kostnad för bilen
En Tesla Model 3 LR kostar 12.990 kr / månad inkl. moms.

Kostnaden för en privat imove-prenumeration
Antag att du fortsättningsvis har 30% i inkomstbeskattning och arbetsgivaravgifter på 31,42 % i arbetsgivaravgifter. Företaget behöver betala 18.558 kr / månad i bruttolön + 5.830 kr / månad i arbetsgivaravgifter = 24.388 kr / månad för att kunna betala ut en nettolön på 12.990 kr som sedan kan användas för att prenumerera på Tesla Model 3 LR privat.

Jämförelse - prenumeration på företaget eller privat?
Totala kostnaden för dig som småföretagare om du tar imove-prenumerationen:
-Privat = 24.388 kr/månad.
-På företaget = 15.191 kr/månad.

Besparingen att ta prenumerationen på företaget blir alltså 9.197 kr / månad.

Notering: Förmånsgrundande pris - Elbilar vs. bensinbilar
I skatteverkets beräkning av förmånsvärdet på bilen så tas det så kallade “förmånsgrundande priset” på bilen in i beräkningen, det är enkelt uttryckt priset på bilen. Eftersom regeringen vill uppmuntra adoptionen av elbilar i samhället så har alla elbilar ett betydligt lägre förmånsgrundande pris än fossildrivna bilar vilket för förmånsvärdet för elbilar generellt sätt bli bättre. En Tesla Model 3 LR har t.ex. ett förmånsgrundande pris på bara 318.800 kr trots att bilen kostar 619.900 kr att köpa.


Klicka HÄR för att se alla elbilar tillgängliga för prenumeration!