Välkänd CEO flaggar för att batteribristen kommer bli påtaglig

Välkänd CEO flaggar för att batteribristen kommer bli påtaglig

0

19.05.22

För att vara rättvis mot Scaringe så var hans bolag Rivian inte i fas för att börja jobba på en batterifabrik för 10 år sedan, men det visar sig nu att många personer inom bilindustrin som inte tog dessa varningar på allvar kommer ha väldiga svårigheter att säkra batteritillbehör till produktionen av deras elbilar.

I en intervju gjord av The Wall Street Journal konstaterade Scaringe att en ‘’relativt liten obalans mellan tillgångar och efterfrågan’’ av halvledare resulterade i att folk köper mer än nödvändigt och börjar bunkra, vilket nu till sist resulterat i en stor brist som påverkar många företag negativt, framförallt bilindustrin.

Scaringe varnar för att detsamma, om inte värre utgång, kommer hända vid bristen av batterier. Problemet är att obalansen kommer bli markant mycket större med batterier, eftersom efterfrågan på elfordon ökar betydligt än de flesta i branschen förutspått.

I en annan intervju, med CNBC, sa 39-årige Scaringe att han är orolig över att det är början av slutet för fossilbränsledrivna personbilar och tror att produktion och försäljningen av den typen av bilar kommer få ett slut förr eller senare. Utan att sätta ett datum på när det kommer ske, sa Scaringe att slutet för den typen av bilar är mer trolig att ske inom 20 år snarare än 50 år när företag tvingas ta avstånd från fossila bränslen.

‘’De flesta länder runt om i världen kommer att sluta sälja bensindrivna fordon. Omfattningen av skiftet är svårt att till fullo uppskatta’’ sa Scaringe i intervjun och fortsatte:

‘’Utmaningen blir huruvida bilen drivs av företagens policy eller inte. De företag som kommer att överleva är de som inser att sluttillståndet för förbränning är noll.’’

Vissa företag, så som Tesla, såg det komma tidigt vilket har lett till att dom investerat på olika nivåer för att adressera problemet. Företaget investerade i ett starkt samarbete med Panasonic för ‘’the flagship Gigafactory Nevada project’’ som är en anläggning för litiumbatterier och elektriska fordonskomponenter. Det är idag cirka 9 år sedan Elon Musk annonserade samarbetet.

En parkerad Tesla Model 3 med golfprodukter från Titleist

Man investerade mycket i att säkra råvaror för sina batteritillverkningspartners och på senare tid började man till och med tillverka sina egna battericeller.

Scaringe säger att Rivian tar efter med ett liknande tillvägagångssätt och samarbetar med många olika leverantörer och planerar så småningom att även göra sina egna celler, men man är inte riktigt där än. De planerar däremot att ha tillräckligt med leveranser av batterier för att kunna producera 25 000 elbilar detta år, vilket dock är hälften av vad som tidigare planerats.

Många biltillverkare som har stor erfarenhet av att hantera stora försörjningskedjor har allvarliga svårigheter med att säkra leveranser för att tillverka elfordon.

Och som Scaringe varnar för, är det högst troligt att detta bara är början och att de kommande decennierna kan komma att bli otroligt tufft.