VW e-UP! - Förmånsbil

Prenumerera på VW e-Up! som förmånsbil eller privat

0

19.11.21

Prenumeration via företaget

Hur fungerar det med momsen?
Halva momsen kan dras av för en förmånsbil på en prenumeration så du får 12,5 % rabatt jämfört med om du skulle prenumerera privat. En prenumeration på t.ex. en VW e-Up! kostar via imove.se 5.490 kr (inkl. moms) / månad för en privatperson och 4.941 kr / månad (50% avdragbar moms) för ett företag.

Vad innebär förmånsbeskattning?

Då kostnaden för en bilprenumeration betalas av ditt företag men du även använder bilen privat kommer du behöva skatta privat för denna förmån. Detta kallas för förmånsbeskattning.

Förmånsvärde på imoves elbilar
För att ta reda på hur mycket mer du behöver skatta för förmånen att få sin prenumeration betald av företaget behöver man kika på förmånsvärdet på bilen. Förmånsvärden på alla imoves-bilar går att se HÄR. imoves VW e-Up! har som exempel 2.271 kr / månad i förmånsvärde.

Bruttolön + förmånsvärde = Ny skattebas
Förmånsvärdet på bilen läggs sedan på din bruttolön och du behöver då betala högre inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Har du en inkomstbeskattning på 30% och arbetsgivaravgifter på 31,42% kommer du behöva betala 681 kr i ökad inkomstskatt (2.271 kr * 30%) och 714 kr i ökad arbetsgivaravgift (2.271 * 31,42%). Den totala extra skattekostnaden för dig blir alltså 1.395 kr per månad.

Vad blir då den totala kostnaden för dig som småföretagare för din förmånsbil?
Prenumererar du på en VW e-Up! elbil via imove som förmånsbil så blir den totala kostnaden för dig: 4.392 kr (pris ex. moms) + 549 kr (50% moms) + 681 kr (ökad inkomstbeskattning) + 714 kr (ökade arbetsgivaravgifter) = 6.336 kr / månad

Prenumeration privat

Privat kostnad för bilen

En VW e-Up! kostar 5.490 kr / månad inkl. moms.

Kostnaden för en privat imove-prenumeration
Antag att du fortsättningsvis har 30% i inkomstbeskattning och arbetsgivaravgifter på 31,42 % i arbetsgivaravgifter. Företaget behöver betala 7.842 kr / månad i bruttolön + 2.464 kr / månad i arbetsgivaravgifter = 10.307 kr / månad för att kunna betala ut en nettolön på 5.490 kr som sedan kan användas för att prenumerera på VW e-Up! privat.

Jämförelse - prenumeration på företaget eller privat?
Totala kostnaden för dig som småföretagare om du tar imove-prenumerationen:
- Privat = 10.307 kr/månad.
- På företaget = 6.336 kr/månad.

Besparingen att ta prenumerationen på företaget blir alltså 3.971 kr / månad.

Notering: Förmånsgrundande pris - Elbilar vs. bensinbilar
I skatteverkets beräkning av förmånsvärdet på bilen så tas det så kallade “förmånsgrundande priset” på bilen in i beräkningen, det är enkelt uttryckt priset på bilen. Eftersom regeringen vill uppmuntra adoptionen av elbilar i samhället så har alla elbilar ett betydligt lägre förmånsgrundande pris än fossildrivna bilar vilket för förmånsvärdet för elbilar generellt sätt bli bättre. En VW e-Up! har t.ex. ett förmånsgrundande pris på bara 139.700 kr trots att bilen kostar 273.600 kr att köpa.

Klicka HÄR för att se alla elbilar tillgängliga för prenumeration!