Är elbilar anledningen till minskade utsläpp?

Är elbilar anledningen till minskade utsläpp?

0

28.02.22

Anledningen till den positiva utvecklingen kan hittas i att antalet elbilar har ökat markant. Att köra en elbil har blivit vanligare dels tack vare en snabbt växande infrastruktur för laddning. Med otroliga framsteg inom batteriteknik behöver elbilsförare inte längre vara oroliga för att få slut på laddning. Elbilsförare avnjuter tillochmed stora fördelar gentemot typiska drivmedel som att ladda under natten, vilket utesluter behovet av att stanna och tanka när du kör. Antalet nyregistrerade elbilar hade ökat med 10 till 19 procent. Dessutom utgjorde antalet laddbara bilar 45 procent av nyregistrerade personbilar 2021. Laddbara bilar inkluderar elbilar och laddhybrider. Det är en ökning med 13 procentenheter jämfört med 2020 då endast 32 procent var laddbart.

Under 2021 så registrerade sig 301 006 personbilar i Sverige. Dom fördelade sig enligt följande: 30,7 procent bensin, 25,9 procent laddhybrid, 19,1 procent el, 16,1 procent diesel, 7,4 procent elhybrid, 0,5 procent gas och 0,4 procent etanol. Enligt trafikverket.

Fördelning av nyregistrerade bilar 2021

Fördelning av nyregistrerade bilar 2021

Utskrotningen av och minskning av användningen av gamla bränslefordon har dessutom bidragit till dom minskade utsläppen. Enligt trafikverket sjönk koldioxidutsläppen från personbilsflottan som helhet från 155 g/km 2020 till 147 g/km 2021. Totalt motsvarar nyregistreringen av energieffektivare bilar och lastbilar samt utskrotningen av gamla ineffektiva bilar en minskning av växthusgaserna på cirka 230 000 ton.

Elbilarna har en tydlig positiv påverkan på utsläppen av växthusgaser. Trafikverket kan se en direkt koppling mellan ökad användning av laddbara fordon och minskningen av utsläpp av miljöfarliga gaser. Men på grund av den stora mängden fossildrivna fordon som fortfarande finns på vägarna hålls dom positiva resultaten av elbilarna tillbaka. Elbilar blir allt mer populära vilket tyder på att vi är på väg i rätt riktning.