Är elbilar så miljövänliga som de utger sig för att vara?

Är elbilar så miljövänliga som de utger sig för att vara?

0

22.11.21

I denna artikel kommer vi i huvudsak titta på hur mycket utsläpp som krävs för att producera en elektrisk bil (EV) jämfört med en bensinbil (ICU) samt hur mycket utsläpp som krävs vid körning av bilarna.

Myten om att elbilar producerar mer utsläpp har fått sin grund i att det finns en debatt i samhället kring just produktionen av de batterier som krävs för att tillverka och köra en elbil. Det faktum att det är krävande att producera ett batteri för elbilar, stämmer. Enligt ucsusa kan elbilar kräva hela 15 - 70 % mer utsläpp vid produktion av batterierna, jämfört med hur mycket utsläpp som krävs vid tillverkning av bensinbilar (rapport HÄR). Hur mycket utsläpp som produceras beror i huvudsak på storleken på batteriet. Det innebär att en Nissan Leaf kommer att producera mindre utsläpp än en Polestar 2, eftersom en Nissan Leaf-bil har ett mindre batteri än Polestar 2-bil.

Men om vi bortser från hur mycket utsläpp som batteriet bidrar med, och endast tittar på tillverkningen av bilarna så ser det annorlunda ut. Låt oss anta att en EV (elbil) och en ICU (bensinbil) kräver lika mycket utsläpp i produktion när vi bortser från EV:ns batteri. För enkelhetens skull kommer vi anta att båda en ICU och EV kräver 1 ton av Co2 i utsläpp.

För produktionen av ett batteri till en liten elbil krävs 1 - 5 ton av Co2 för ett 30 kWh batteri. För ett större batteri på 100 kWh krävs 6 -17.5 ton Co2 (källa HÄR). Det innebär att om man endast jämför produktionen, så kräver faktiskt elbilarna mer utsläpp under tillverkningen. Däremot, när bilarna väl är i drift så tar bensinbilen priset i högst utsläpp.

En bensinbil släpper i genomsnitt ut cirka 5 ton Co2 varje år (källa HÄR). Om vi jämför detta med en elbil, så släpper den endast ut 2 ton ton Co2 per år. Det innebär att en mindre elbil kommer bli grönare än en bensinbil endast efter 1.67 år i drift och att deras låga utsläpp bidrar till att de bör anses som mer miljövänliga än bensinbilar.

MG ZS EV

MG ZS EV

Men det viktigaste att ta med sig, är att all form av transport påverkar klimatet. Därför ser vi på imove till att erbjuda en lösning genom att endast erbjuda dig en bil, när du behöver det. Det innebär att du kan välja att ta miljövänliga val, exempelvis välja att endast köra bil på vintern och cykla eller gå på sommaren.

Vi på imove ser fram emot utvecklingen av elbilar i framtiden samtidigt som vi kommer att fortsätta leverera smidigare och mer hållbara lösningar för mobilitet.