Den Gröna omställningen - Vart är vi påväg?

Den Gröna omställningen - Vart är vi påväg?

0

av imove den 26.03.23

Vad är “Den gröna omställningen”?
"Gröna omställningen" är en term som används för att beskriva övergången från en ekonomi som är baserad på fossila bränslen till en mer hållbar ekonomi som är baserad på förnybar energi och som har en lägre koldioxidavtryck. Målet med den Gröna omställningen är att minska de negativa effekterna på miljön och klimatet, samtidigt som man upprätthåller ekonomisk tillväxt och skapar nya arbetstillfällen inom den gröna sektorn.

Elbilar har en viktig roll att spela i den Gröna Omställningen. Genom att ersätta fordon som drivs av fossila bränslen kan elbilar minska koldioxidutsläppen och bidra till att uppnå klimatmålen. Enligt en rapport från European Environment Agency (EEA) är transportsektorn ansvarig för cirka en fjärdedel av de totala koldioxidutsläppen i EU. Genom att övergå till eldrivna fordon kan transportsektorn minska sin miljöpåverkan avsevärt.

imove gör även sin del av det hela.
Utöver att imove köper in hundratals elbilar och på så sätt bidrar till kampen mot klockan ser vi även att samtidigt som de flesta använder imove som en helhetslösning så spelar vi även rollen som en inkörsport, där man går från en fossildriven bil, till att testa elbil ett par månader för att sedan köpa sin egen.
“Att vi på så sätt kan påverka både människors vardag och miljötänk, men även på ett sätt ‘inspirera’är självklart ofantligt kul”, säger Magnus Engervall - Sverigechef.

Hur går det egentligen för elbilarna?
Enligt en rapport från International Energy Agency (IEA) ökade försäljningen av elbilar globalt med 43%, bara under 2022. För att få bredare kontext kan man jämföra det med att det såldes 120 000 elbilar under hela 2012 och nu säljs nästan det dubbla varje vecka.
Totalt såldes 7,68 miljoner elbilar förra året, vilket utgör 9,5% av den globala fordonsförsäljningen. Enligt IEA:s prognos kommer elbilsförsäljningen att fortsätta öka, med en genomsnittlig årlig tillväxt på 31% fram till 2030.

Flera företag ligger i framkant när det gäller utvecklingen av elbilar. Tesla, som är en av de ledande aktörerna på elbilsmarknaden, sålde 1,31 miljoner elbilar under 2022, en blygsam ökning med 40% jämfört med året innan. Andra företag som ligger i framkant inkluderar Volkswagen, som stod för 330 000 sålda elbilar 2022 (en ökning om 24% mot föregående år), men som enligt företaget kommer att sälja 1,5 miljoner elbilar årligen inom loppet av några år.

Elbilar har också en positiv effekt på den gröna ekonomin och skapar nya arbetstillfällen inom den gröna sektorn. Enligt en rapport från International Renewable Energy Agency (IREA) kan den globala övergången till förnybar energi och eldrivna fordon skapa upp till 42 miljoner arbetstillfällen globalt fram till 2050.

I Sverige har andelen elbilar ökat snabbt de senaste åren och enligt Transportstyrelsen såldes det totalt 94 984 elbilar under 2022, vilket utgör en ökning med 64% jämfört med året innan. Andelen elbilar av den totala fordonsförsäljningen i Sverige uppgick till 33,4% under 2022.

Räcker det?
Trots imponerande försäljningsvolymer och dansande gröna siffror som pekar uppåt behöver skiftet till elbilar gå ännu snabbare för att minska globala utsläpp från personbilar. Vid slutet av 2022 utgjorde elbilar endast 1,3 procent av den globala fordonsflottan, men denna siffra kommer att öka till 2,5 procent vid slutet av det här året. Om utvecklingen fortsätter som tidigare förväntas nybilsförsäljningen av endast helt eldrivna bilar inte nå 100 procent förrän 2045. Då förväntas 55 procent av den globala fordonsflottan vara elbilar i trafik.

Denna hemsida använder sig av cookies - Genom att acceptera hjälper du oss att anpassa och förbättra vår service.