Volkswagen elbil ID.3 gör på väg ute i skogen

Den svenska laddinfrastrukturen kontra elbilsförsäljningen

Elbilarna är idag mer eftertraktade än någonsin. Under hela 2021 rullades sammanlagt nästan 58 000 elbilar och över 78 000 laddhybrider ut på Sveriges gator, vilket är 40 procent fler än året innan. Branschorganisationen Power Circle tog i slutet av 2018 fram en prognos där man bedömde att 27 procent av alla nya bilar 2021 skulle vara laddbara; den siffran landade på 43 procent. Men hur är det då, kontra den ökade elbilsförsäljningen, med den svenska ladd infrastrukturen - hur många behövs och hänger den med i utvecklingen?

Volkswagen elbil ID.3 gör på väg ute i skogen

För att utvärdera ladd infrastrukturen i Sverige följer man ett riktvärde på en laddplats per tio fordon, alternativt max tio bilar per laddplats. I dagsläget landar Sverige på cirka 14 elbilar och laddhybrider per laddplats, vilket är något sämre än riktmärket inom EU-målen.

Detta sätt att mäta på kritiseras dock då det varken tar hänsyn till laddstolparnas effekt eller fordonsparkens sammansättning av elbilar, så ett annat sätt att räkna på har introducerats till EU-direktiv. Istället för att räkna på antalet bilar kontra antalet laddstolpar, vill man se att varje medlemsland ska tillhandahålla en publik laddkapacitet på minst 1kW per elbil och 0,67 kW per laddhybrid.

Detta mål skulle Sverige idag klara med god marginal, vilket man kan se om man summerar alla laddplatser som finns på sajten Chargefinder där vi kommer upp till en total kapacitet på närmare 600MW. Men detta EU-direktiv gick dock inte heller hem utan kritik, då det anses är att lägga ribban för lågt.

Oavsett vilken datakälla man tittar på med olika typer av mål och riktlinjer så når Sverige dom i dagsläget, men det är tydligt att framtiden kan bli mer utmanande. Fram till 2019 ökade antalet laddstolpar och laddbilar hand i hand, men de två senaste åren har försäljningen av laddbara bilar stuckit iväg så kurvorna gått isär.

Bil Swedens prognos för 2022 är 110 000 nya elbilar och 85 000 laddhybrider, vilket motsvarar, med EU-direktivets nya räknemodell, ett utökat laddbehov på närmare 170 MV på ett år.

Källa: DI Mobility Insights