Förmånsvärde imove fleet

Jämförelse mellan imove som förmånsbil genom eget företag vs. privat

Det skiljer sig att ha en prenumeration privat mot att ha den genom företaget. Vi har räknat ut skillnaderna nedan.