Tog elen slut? Tänk på detta om du ska bogsera en elbil!

Tog elen slut? Tänk på detta om du ska bogsera en elbil!

0

31.05.21

Vi vill börja med att säga att man alltid ska utgå ifrån vad som står i manualen kring vad som gäller för bogsering av just din elbil. Men rent övergripande finns det även vissa delar som man behöver ha i åtanke som faktiskt skiljer sig ifrån hur man bogserar en bil med förbränningsmotor.

En av dessa är att en elbil inte ska bogseras så att hjulen på bilen snurrar mot marken. Detta eftersom det kan bidra till att bilen överhettas och tar skada om kylsystemet är ur funktion. Extrem överhettning kan även bidra till att batteriet fattar eld, vilket vi självklart vill undvika.

Därför finns det istället två andra sätt man kan tänka på när man ska bogsera en elbil. Det första man bör ha i åtanke är att utgå ifrån att bilen alltid ska transporteras på ett flak och inte rullande mot marken. Att bogsera elbilen på ett flak är en lösning som fungerar för alla elbilar. En annan viktig del blir då att se till att bilens hjul är fastlåsta under transporten.

Om bilen istället ska transporteras av en bogserbil med hjullyft så är det istället viktigt att en dollyvagn kopplas på bakhjulen på elbilen. Detta för att undvika att elbilens hjul rullar mot marken och därmed riskerar att bli överhettad.

Nedan illustreras exempel på de två olika sätten att bogsera bil ifrån Tesla Model S användarmanual.

Tesla Model S - Borgsering

Tesla Model S - Borgsering

Många elbilar kan sättas i ett speciellt läge för bogsering eller transport, vilket är en viktig funktion. Men kom ihåg att det inte riktigt kan liknas vid att sätta en dieselbil i ett neutralläge. Detta eftersom exempelvis regenereringen fortfarande kan vara aktiv på en elbil och därmed skapa värme om det sker under långa sträckor.

Rulla bilen en kortare sträcka?
Självklart kan det vara så att man hamnar i ett läge där bilen behöver rullas en kortare sträcka, exempelvis om du behöver komma närmare bogseringsbilen. En mycket kort sträcka är okej av de flesta tillverkare men exempelvis uppger Tesla en sträcka på högst 10 meter på en hastighet under 5 km/h för att undvika att skada bilen.

Sammanfattning:
Sammanfattningsvis finns det tre saker att tänka på när du bogserar en elbil:
- Se alltid över elbilens manual
- Att bogsera på flak fungerar alltid
- Undvik att rulla elbilen på marken

Denna hemsida använder sig av cookies - Genom att acceptera hjälper du oss att anpassa och förbättra vår service.